Een specifieke aanpak

De unieke combinatie van onthaalexpertise met oog voor veiligheid vergt een specifieke aanpak. Afhankelijk van de noden van uw bedrijfsomgeving kiezen we samen de beste onthaaloplossing.

Bezoekers en klanten, maar ook leveranciers en personeel voelen zich pas betrokken bij een onderneming als ze vertrouwen hebben. En zich dus persoonlijk benaderd en veilig voelen.

Welcome! staat zowel voor een vlotte benadering als voor verschillende graden van veiligheid, zonder zich daarbij te richten op pure beveiliging. Daarvoor verwijzen we graag naar onze collega’s van Securitas.
Om heel unieke ontmoetingsmomenten te creëren, vertrekt Welcome! elke keer vanuit de nood van de klant. Liefst vanuit een Welcome! scan, een audit die de huidige situatie maar ook het gewenste effect analyseert.

Het onthaal kan dan worden bemand door een:

  • Welcome! Host
    Hosts zijn gespecialiseerde onthaalmedewerkers met een focus op hospitality en een getraind oog voor veiligheidszaken;
  • Welcome! Security host
    Security hosts zijn 3-talige receptionisten, opgeleid als veiligheidsagent, en met focus op hospitality;
  • Welcome! Virtuele receptie
    Deze onbemande receptie focust op veiligheid en technologie.